Magazyn Avon Focus 7/2019 obowiązywać będzie w kampanii katalogu 7/2019 czyli od 2 do 22 maja 2019 roku (02.05.2019-22.05.2019).